Oct14

Pupujian | Nabi Urang Sarerea bahasa sunda

Diposting oleh Redy Gunawan • Di: ARTIKEL MENARIK

Assalamualaikum Wr. Wb...

Selamat pagi sobat-sobat bloger,, buat sobat-sobat, dulu waktu kita semasa kecil yang pernah mengaji pasti sudah tidak aneh lagi mendengar pupujian sunda Nabi Urang Sarerea iya gak?? hehehe dan berikut pupujian yang ane juga sempat hafal...


Nabi urang  saréréa,
Kangjeng Nabi anu mulya,
Muhammad jenenganana,
Arab Kurés nya bangsana.

Ramana Gusti Abdullah, Ibuna Siti Aminah, dibabarkeunana di Mekah, wengi Senén taun Gajah.


Robiul awal bulanna, tanggal k a-dua belasna, April bulan maséhina, tanggal kadua-puluhna.


Ari bilangan taunna, lima ratus cariosna, tujuh puluh panambihna, sareng sahiji punjulna.

Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ningal cahaya mani ngempur, di bumina hurung mancur.

Parangina Kangjeng Nabi, jatnika pinuh ku puji pinter tur gedé kawani, sabar nyaah ka sasami.
Keur opat taun yuswana, diberesihan manahna, nabi dibeulah dadana, malaikat nu meulahna.
Jibril kadua réncangna Mikail jenenganana, ngeusikeun kana manahna, elmu hikmah sapinuhna.
Tuluy dada Kanjeng Nabi, gancang dirapetkeun deui, sarta teu ngaraos nyeri, dicap ku Hotami Nabi.
Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasih kaunggelkeun

Kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Mutalib asmana

Kersana Rabbul’alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa dalapan taun yakin éyangna mulih ka batin

Sabada wapat éyangna Nabi dirawat pamanna Abi Talib kakasihna sadérék teges ramana
Kangjéng Nabi sering pisan dicandak ka Nagara Sam sok nyandak barang dagangan di dinya téh pajeng pisan

Kacatur di éta nagri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi

Sadayana sasauran ieu jalmi mo nyalahan pinabieun ahir jaman Torét, Injil, geus ngiberan
Sipat Nabi panganggeusan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangken panutan
Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti, ibadahna saban wengi.

Di dinya jol kasumpingan, Jibril nu nurunkeun Kur’an, kalawan dawuh Pangéran, Nabi didamel utusan.
Harita yuswana Nabi, patpuluh taun kawarti, diutus ku Allah pasti, ngémbarkeun agama suci.

Harita yuswana Nabi, patpuluh taun kawarti, diutus ku Allah pasti, ngémbarkeun agama suci.

Murangkalih nu nonoman, anu pangheulana iman, Sayidina Ali pisan, ka Nabi sadérék misan.
Jeung ari jalma beulian, anu pangheulana iman, Sayid Bilal kaleresan, anu jadi tukang adan.
Ari lolobana pisan ka Nabi téh ngamusuhan, nganiaya ngajailan, teu aya pisan ras-rasan.

Nuju tanggal tujuh likur, bulan Rajab nu kacatur, runut kaol nu kamashur Kangjeng Nabi téh disaur.

Dipapag ku malaikat, nyandak burok nu kasebat, leumpangna téh cara kilat, tutunggangan Nabi angkat.

Ti Mekah ka Baitul Maqdis, teu lami-lami antawis, ku jalmi henteu katawis, Kersana Gusti nu Wacis.

Ti Baétul Makdis terasna, naék tangga saterusna, mi’raj téa kasebatna, ka langit Nabi sumpingna.
Tujuh langit sadayana, sareng aras pangluhurna, disumpingan sadayana, katut surga-narakana.

Kangjeng Nabi ditimbalan, ku Gusti Nu Sipat Rahman, anjeunna kudu netepan, solat muji ka Pangéran.

Sadayana jalmi iman, sami gaduh kawajiban, solat nu lima giliran, henteu meunang dikurangan.

Solat éta minangkana, dina agama tihangna, jalmi nu luput solatna, nyata rubuh agamana.

Kapir Mekah kacaturkeun, barang Nabi nyarioskeun, mi’raj lain dimulyakan, anggur pada nyeungseurikeun.

Pada hasud ngakalakeun, ti dinya Allah ngersakeun, Kangjeng Nabi dialihkeun, ka Madinah disirnakeun.

Para sohabat pirang-pirang, nu buméla milu iang, milu ngalih saabrulan, henteu pisan sumoréang.

Tambih kamulyaan nabi, di madinah asal sepi, jadi ramé ku nu ngaji, muji ka Nu Maha Suci.
Wassalam

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

5 tanggapan untuk "Pupujian | Nabi Urang Sarerea bahasa sunda"

07:19, 14-Okt-13
Zerodiersz

gw sebagai orang jawa nyimak aja sob,aing mah gag tau bhasa sunda. . .postinganmu keren. . .kunbal sukses

07:24, 14-Okt-13
Redy Gunawan

@Zerodiersz,
oke sob..

07:32, 14-Okt-13
Redy Gunawan

@Sieobaruddin,
oke coyyy biggrin wink

08:23, 14-Okt-13
MR Troublemaker

selmat pgi bunglol

saya kurng pham bhsa sunda bung.

baca juga artikel diblog saya

Peran Pendidikan Karakter Dalam Melengkapi Kepribadian

09:07, 14-Okt-13
Alfi4nt

Hadir sob, postingan nya mantab.
Maaf gak bisa lama2, soalnya mau blogwalking. Banyak blog yang harus saya kunjungi.

Jangan lupa mampir ke blog ku.

Langganan komentar: [RSS] [Atom]

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Email:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar